Difference: KailynMartinez11 ( vs. 1)

Revision 12015-02-27 - TWikiRegistrationAgent

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="TWikiUsers"

My Links

My Personal Preferences

  • Show tool-tip topic info on mouse-over of WikiWord links, on or off:
    • Set LINKTOOLTIPINFO = off

Note: TWiki has system wide preferences settings defined in TWikiPreferences. You can customize preferences settings to your needs: To overload a system setting, (1) do a "raw view" on TWikiPreferences, (2) copy a Set VARIABLE = value bullet, (3) do a "raw edit" of your user homepage, (4) add the bullet to the bullet list above, and (5) customize the value as needed. Make sure the settings render as real bullets (in "raw edit", a bullet requires 3 or 6 spaces before the asterisk).

Related Topics

META FORM name="%25SYSTEMWEB%25.UserForm"
FORM FIELD FirstName FirstName Kailyn
FORM FIELD LastName LastName Martinez
FORM FIELD OrganisationName OrganisationName eczane
FORM FIELD OrganisationURL OrganisationURL aC06yiue7p
FORM FIELD Profession Profession
FORM FIELD Country Country USA
FORM FIELD State State
FORM FIELD Address Address
FORM FIELD Location Location
FORM FIELD Telephone Telephone
FORM FIELD VoIP VoIP
FORM FIELD InstantMessaging (IM) InstantMessagingIM
FORM FIELD Email Email
FORM FIELD HomePage HomePage
|*FORM FIELD Comment*|Comment|Farmareyon.com , genç ve dinamik yapısıyla , kozmetik, eczane , medikal ürünler , anne-bebek ürünleri , vitamin ve bitkisel destek ürünlerine ulaşmada müşterilerinin güven kaynağı olma amacıyla kurulmuş bir web sitesidir. Sitenin yönetimi eczacılık ve kozmetik sektöründe tecrübelieczacılar tarafından yapılmaktadır.

Tüm Dünyada ve Türkiye’de kabul görmüş ve etkinliği kanıtlanmış ürünler, uygun fiyat ve müşteri odaklı kampanyalarla hızlı ve güvenli şekilde müşterilerimize ulaştırılmaktadır.

Sitede satışa sunulan ürünler, yetkili bayi eczaneler veya üretici/distribütör firmalardan direkt olarak temin edilmektedir. Ürünlerin güvenli koşullarda depolanması , orijinalliği ve kusursuz durumda müşterilerimize ulaştırılmaları firmamızın %100 garantisi altındadır. Satışını yaptığımız tüm ürünler faturalı olarak gönderilmektedir. Sitemizde Sağlık Bakanlığı onaylı reçeteli/reçetesiz ilaç satışı yapılmamaktadır. |

META PREFERENCE name="VIEW_TEMPLATE" title="VIEW_TEMPLATE" type="Local" value="UserView"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback